Trang chủ
Tin tức
Thông tin cho sinh viên chính quy
Thông báo địa điểm bảo vệ KLTN học kỳ hè

Thông báo địa điểm bảo vệ KLTN học kỳ hè

Viện Kinh tế và Quản lý xin thông báo:

- Địa điểm bảo vệ KLTN ngành QTKD: Phòng 504 nhà D5

- Thời gian: 8h30 ngày thứ 6 (17/9/2014)

 

Trân trọng thông báo

© SEM