THÔNG BÁO HỌC BỔNG HBG

             Thực hiện biên bản thỏa thuận tài trợ Số 01/2016/HB-VKT giữa Công ty cổ phần thương mại đầu tư HB và Viện Kinh tế & Quản lý trường đại học Bách Khoa Hà Nội được ký ngày 11 tháng 12 năm 2016 về việc trao học bổng trong Tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên Viện Kinh tế & Quản lý. Viện Kinh tế và Quản lý thông báo đăng ký học bổng HBG năm học 2017 -2018 như sau:

1.    Số lượng học bổng:

-   5 suất học bổng sinh viên học giỏi (dành cho 5 bạn có thành tích học tập xuất sắc)

-   5 suất học bổng khuyến học (dành cho 5 bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập từ khá trở lên)

-   Mỗi suất học bổng có trị giá tương đương 1 năm học phí

2.    Đối tượng được xét : Sinh viên K59,K60, K61

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên của chi đoàn mình, đề nghị Lớp trưởng, Bí thư các chi đoàn K59, K60, K61 tiến hành họp chi đoàn và bầu chọn danh sách sinh viên đề cử nhận học bổng trên.

     - Chi đoàn có số sinh viên > 60 được đề cử tối đa 4 suất (2 suất sinh viên học giỏi và 2 suất học bổng khuyến học)

     - Chi đoàn có số sinh viên < 60 được đề cử tối đa 2 suất (1 suất sinh viên học giỏi và 1 suất học bổng khuyến học)

3. Tiêu chí xét tuyển:

* Đối với học bổng sinh viên học giỏi:

- Học lực: Theo điểm tổng kết TB cả năm học

- Nghiên cứu khoa học: Tham gia các kỳ thi hoặc nghiên cứu khoa học ( Cấp bộ, trường, Viện); Tham gia các kỳ thi Olympic ( Nước ngòai, toàn quốc, Thành phố)

- Tham gia các hoạt động, phong trao tập thể: (Hoạt động của thành phố, hoạt động của trường, hoạt động của Viện)

* Đối với học bổng khuyến học

- Hoàn cảnh gia đình: (Thuộc hộ nghèo, Hoàn cảnh gia đình khó khăn - có kèm theo giấy tờ xác minh)

- Học lực: Theo điểm tổng kết TB cả năm học

- Nghiên cứu khoa học: Tham gia các kỳ thi hoặc nghiên cứu khoa học (Cấp bộ, trường, Viện); Tham gia các kỳ thi Olympic (Nước ngòai, toàn quốc, Thành phố)

- Tham gia các hoạt động, phong trao tập thể: (Hoạt động của thành phố, hoạt động của trường, hoạt động của Viện)

4. Hồ sơ xét học bổng gồm:

- Đơn xin cấp học bổng của sinh viên, có nhận xét của Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự lớp

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (sổ hộ nghèo, giấy tờ chứng minh cha/mẹ hoặc anh chị em đang phải điều trị bệnh tật, giấy tờ chứng minh phải vay vốn ngân hàng để nộp tiền học phí…)

- Bảng điểm năm học của sinh viên (có xác nhận của Viện)

- Các chứng chỉ ngoại ngữ, bản photocopy các giấy khen (nếu có)

             Ban cán sự tập hợp danh sách đề cử (theo mẫu) và gửi cùng hồ sơ ứng viên lên Văn phòng Viện Kinh tế & Quản lý, Cô Nguyệt - Bàn số 1, C9-304 trước 16h00 ngày 6/11/2017.

            Sau khi nhận được danh sách đề cử, Công ty HB sẽ xét loại hồ sơ và liên hệ hẹn phỏng vấn trực tiếp trước khi chốt danh sách 10 bạn cuối cùng được nhận học bổng .

 

 VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

Chi tiết tại đây

© SEM