Trang chủ
Tin tức
Thông tin cho sinh viên chính quy
THÔNG BÁO HỌC BỔNG TIẾN SỸ VÀ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU TẠI ÁO

THÔNG BÁO HỌC BỔNG TIẾN SỸ VÀ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU TẠI ÁO

Trường ĐHBK HN với tư cách là điều phối viên quốc gia của Mạng lưới các trường Đại học Châu Âu – Đông Nam Á (ASEA-UNINET), trân trọng thông báo

I. HỌC BỔNG ÁO – VIỆT (Phối hợp giữa đề án 911 của Việt Nam và OeAD Áo) -

Vietnam – Austria Scholarship

+ Lĩnh vực cấp học bổng: Tiến sỹ các chuyên ngành khoa học, kỹ thuật, xã hội

+ Thời gian cấp học bổng: 36 tháng

+ Mức học bổng: 940 Euro

+ Đơn vị cấp học bổng: Đề án 911 và Cơ quan Hàn lâm OeAD, Áo

+ Số lượng học bổng dự kiến: 10 suất

+ Hình thức đăng ký:

 • Bước 1: đăng ký với đề án 911 (thủ tục xem thông báo tuyển sinh 911 đính kèm.)
 • Bước 2: đăng ký trên website của OeAD, Áo (hướng dẫn xem thông báo OeAD đính kèm)
 • Bước 3: Nộp hồ sơ (bản mềm) tại Phòng Hợp tác Quốc tế, ĐHBK HN

+ Các mốc thời gian dự kiến:

 • Hạn nộp cho đề án 911: 30/9/2014
 • Hạn nộp online cho OeAD Áo: 31/10/2014
 • Hạn nộp tại Phòng HTQT, ĐHBK HN: 31/10/2014 (Liên hệ chị Hạnh: Phòng 212-C1, ĐHBK HN, Email:hanh.nguyenthihong@hust.edu.vn/ ĐT: 04 3 8693796)
 • Phỏng vấn học bổng (do ASEA-UNINET thực hiện): tuần đầu tiên tháng 12/2014
 • Thông báo kết quả: Tháng 12/2014
 • Bắt đầu nhập học: tháng 4/2014

+ Các trường đối tác phía Áo và danh sách các điều phối viên hỗ trợ quá trình tìm giáo sư hướng dẫn tại Áo, đề nghị xem website của Mạng lưới Asea-Uninet: www.asea-uninet.org

II. HỌC BỔNG ASEA-UNINET (TECHNO GRANT)

Trong khuôn khổ hoạt động của Hiệp hội Asea-Uninet, năm 2014 Chính phủ Áo sẽ tiếp tục cấp một số suất học bổng tiến sỹ (36 tháng) và nghiên cứu sau tiến sỹ (6- 12 tháng), tiến sỹ phối hợp (PhD sandwich: tối đa 12 tháng) trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật (Science and Technology Grant for Southeast Asia funded by the Austrian Federal Ministry for Science and Research administrated by ASEA-UNINET):

Thông tin qua website: http://www-c724.uibk.ac.at/theochem/asea/STGrantsSEA.html

Yêu cầu:

 • Có kế hoạch nghiên cứu rõ ràng
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh (hoặc tiếng Đức) thành thạo
 • Có bằng thạc sỹ đối với các cán bộ đi học NCS, bằng tiến sỹ đối với cán bộ đi nghiên cứu sau tiến sỹ;
 • Được một trường đại học tại Áo chấp nhận và gửi thư mời
 • Độ tuổi: Không quá 30 đối với nghiên cứu sinh tiến sỹ; không quá 35 đối với nghiên cứu sau tiến sỹ

Hồ sơ:

 • Sơ yếu lý lịch (CV tiếng Anh)
 • Bản sao giấy khai sinh
 • Đơn đăng ký tham gia dự tuyển(có chứng nhận của Khoa, Viện, Trung tâm)
 • Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp, bảng điểm (bằng tiếng Anh)
 • Văn bằng, bảng điểm (công chứng sang tiếng Anh)
 • Thư mời của Giáo sư Áo
 • Đề cương nghiên cứu

Mốc Thời gian

Hạn nộp đơn đăng ký tham gia dự tuyển (có xác nhận của đơn vị): 15/10/2014

Hạn nộp hồ sơ (bản cứng) tại Phòng HTQT (liên hệ chị Hạnh): 15/11/2014

Dự kiến phỏng vấn vào tuần đầu tháng 12 năm 2014

III. Hỗ trợ trao đổi ngắn hạn: 1-3 tháng (Ernst Mach Follow Up Grant EZA)

(http://oead.grants.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&PageMode=3&GrainEntryID=7460&HZGID=8000&LangID=2)

- Đối tượng: Cán bộ giảng dạy/nghiên cứu:

 • Đã có bằng tiến sỹ,
 • Đã từng được nhận học bổng của OeAD Áo (OeAD alumni)
 • Tuổi: không quá 50 (sinh sau ngày 1.10.1963)

- Thời gian trao đổi: 1-3 tháng

- Hồ sơ nộp trực tuyến tại: www.scholarships.at

- Hạn nộp hồ sơ: 1.10.2014

Thông tin chi tiết về các loại học bổng xem văn bản đính kèm.

Thông tin chi tiết về địa điểm, thời gian phỏng vấn sẽ được cập nhật trên website hợp tác quốc tế (ĐHBK HN): http://htqt.hut.edu.vn và lịch công tác.

Kính đề nghị các đơn vị trong toàn Trường thông báo cho các cán bộ quan tâm được biết và nộp hồ sơ đúng thời hạn (Liên hệ: chị Hạnh, Phòng 212/C1 - ĐT: 0438693796);

Nguồn: 

http://htqt.hust.edu.vn/index.php/vi/thong-tin-hoc-bong/282-thong-bao-hoc-bong-tien-sy-va-ho-tro-nghien-cuu-tai-ao.html

© SEM