Trang chủ
Tin tức
Thông tin cho sinh viên chính quy
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO SỐ 1

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2017-2018

 

          Kính gửi:      -     Thầy cô Trưởng bộ môn

-     Thầy cô chủ nhiệm các lớp sinh viên K59, K60, K61, K62

-      Các em sinh viên thuộc viện Kinh tế và Quản lý

Hoạt động nghiên cứu khoa học trong Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Năm học 2016 - 2017, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học diễn ra từ ngày 22-24/5 tại tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu, hội nghị được tổ chức thành 21 phân ban, với 368 công trình do 875 sinh viên thực hiện dưới sự hướng dẫn của 457 lượt giáo viên, trong đó có 190 đề tài được lựa chọn thuyết trình, 178 đề tài báo cáo poster. Viện kinh tế và quản lý đóng góp 6 đề tài nghiên cứu của 22 bạn sinh viên tham gia dưới sự hướng dẫn của 4 thầy cô trong Viện là PGS.TS Trần Văn Bình, TS. Đào Thanh Bình, Ths. Nguyễn Quỳnh Hoa và Ths.Nguyễn Thanh Hương và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị sinh viên NCKH lần thứ 35 năm học 2017-2018 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 5/2018, Viện kinh tế và Quản lý - LCĐ Viện Kinh tế và Quản lý chính thức phát động phong trào NCKH cho tất cả sinh viên trong toàn Viện.

Đối tượng tham gia: Sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý

Kế hoạch thực hiện như sau:

⁃         31/10/2017: Giao lưu “Định hướng sinh viên nghiên cứu khoa học”

⁃         31/10-30/11/2017: Đăng ký đề tài online theo link hoặc gửi thông tin đăng ký về Email của Ban tổ chức: Svnckh.sem@hust.edu.vn

⁃         23/04-27/04/2018: Nộp báo cáo NCKH – Hội nghị SV NCKH cấp Viện

⁃         Cuối tháng 5/2018: Hội nghị SV NCKH cấp Trường (theo kế hoạch của Phòng KHCN & Đoàn trường)

Viện kinh tế và quản lý – LCĐ Viện kinh tế và Quản lý kính gửi thông báo tới Thầy cô Trưởng bộ môn, các Thầy cô vui lòng lên kế hoạch cử đại diện tham dự và định hướng các đề tài nghiên cứu của bộ môn mình cho sinh viên trong buổi giao lưu định hướng được tổ chức vào lúc 17h30 chiều ngày 31/10/2107 tại C9-205.

Các thầy cô chủ nhiệm lớp vui lòng thông báo kế hoạch hoạt động và khuyến khích, động viên các bạn sinh viên đăng ký thành lập các nhóm tham gia nghiên cứu,  các bạn sinh viên có thể tự đề xuất đề tài nghiên cứu và lựa chọn giáo viên hướng dẫn.

Kế hoạch thực hiện chi tiết

Hướng nghiên cứu của các giảng viên chi tiết

Tổng hợp các đề tài nghiên cứu qua các năm học chi tiết

 

 

VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

BCH LCĐ VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

© SEM