Trang chủ
Tin tức
Thông tin cho sinh viên chính quy
Thông báo: Lịch bảo vệ KLTN ngành QTKD và Lịch học HP Đồ án ứng dụng QTH vào kinh doanh

Thông báo: Lịch bảo vệ KLTN ngành QTKD và Lịch học HP Đồ án ứng dụng QTH vào kinh doanh

VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ THÔNG BÁO:

  • Lịch bảo vệ KLTN ngành QTKD vào 8h30 ngày thứ 6 (17/9/2014), địa điểm Viện sẽ thông báo sau.
  • Lịch học học phần: Đồ án ứng dụng QTH vào kinh doanh:
    • 10 sinh viên đầu danh sách (từ số thứ tự 01-10): học từ 8h30-9h30
    • Số sinh viên còn lại trong danh sách (từ số thứ tự số 11 trở đi): học từ 9h30-10h30
    • Địa điểm: Phòng 207c Nhà C9, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
    • Thời gian: Ngày thứ hai (15/09/2014)

© SEM