Trang chủ
Tin tức
Thông tin cho sinh viên chính quy
THÔNG BÁO LỊCH PHỎNG VẤN HỌC BỔNG HB

THÔNG BÁO LỊCH PHỎNG VẤN HỌC BỔNG HB

                                                            LỊCH PHỎNG VẤN
       
STT THỜI GIAN HỌ VÀ TÊN LỚP
A Ngày 20/11 (Thứ 2)  
1 08h30 - 09h00 Phạm Thị Huyền Trang  QLCN 1- K60
2 09h00 - 09h30 Nguyễn Thị Hà Kế toán 1- K60
3 10h00 - 10h30 Nguyễn Văn Tỉnh QLCN 2- K59
4 10h45 - 11h15 Giang Thị Hạnh Kế toán 2- K60
5 11h15 - 11h45 Nguyễn Thanh Huyền QTKD 1- K59
6 14h00 - 14h30 Phạm Thị Tuyết KTCN 1- K59
7 14h30 - 15h00 Nguyễn Thị Hương Kế toán 1- K61
8 15h00 - 15h30 Ngô Doãn Hiếu KTCN 2- K59
9 15h45 - 16h15 Vũ Minh Hiệp QLCN 1- K59
10 16h15 - 16h45 Nguyễn Thị Linh QLCN 2- K61
B. Ngày 21/11 (Thứ 3)  
11 08h30 - 09h00 Cao Hồng Vân Anh Kế toán - K59
12 09h00 - 09h30 Lê Bảo Nhung QTKD 2- K60
13 10h00 - 10h30 Hà Thị Thùy Linh QLCN 1- K59
14 10h45 - 11h15 Đinh Thị Thu Hiền Kế toán 2 - K60
15 11h15 - 11h45 Nguyễn Hồng Dương QLCN 2- K59
16 14h00 - 14h30 Nguyễn Huy Hoàng QTKD 1- K60
17 14h30 - 15h00 Phạm Thị Vân Trang QTKD 1- K59
18 15h00 - 15h30 Nguyễn Thị Loan QLCN 2- K61
19 15h45 - 16h15 Đỗ Quế Anh KTCN 2- K659
20 16h15 - 16h45 Hồ Bảo Hà Kế toán 1- K60
C Ngày 22/11 (Thứ 4)  
21 08h30 - 09h00 Trần Thị Sim KTCN 2- K60
22 09h00 - 09h30 Vương Thị Thúy Hiền Kế toán - K59
23 10h00 - 10h30 Mai Thị Uyên TCNH- K61
24 10h45 - 11h15 Hoàng Thu Huyền Kế toán K61
25 11h15 - 11h45 Lê Thị Ánh Duyên KTCN 1- K59
       
Thời gian: 20 – 22/11/2017
Địa điểm phỏng vấn: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư HB – 23K Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

© SEM