Trang chủ
Tin tức
Thông tin cho sinh viên chính quy
THÔNG BÁO LỊCH PHỎNG VẤN HỌC BỔNG HB (update 17/11/2017)

THÔNG BÁO LỊCH PHỎNG VẤN HỌC BỔNG HB (update 17/11/2017)

LỊCH PHỎNG VẤN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG HB

STT Thời gian Họ và tên Lớp
A Ngày 20/11 (Thứ 2)  
1 08h30 - 09h00 Phạm Thị Huyền Trang  QLCN 1- K60
2 09h00 - 09h30 Nguyễn Thị Hà Kế toán 1- K60
3 10h00 - 10h30 Nguyễn Văn Tỉnh QLCN 2- K59
4 10h45 - 11h15 Giang Thị Hạnh Kế toán 2- K60
5 11h15 - 11h45 Nguyễn Thanh Huyền QTKD 1- K59
6 14h00 - 14h30 Phạm Thị Tuyết KTCN 1- K59
7 14h30 - 15h00 Nguyễn Thị Hương Kế toán 1- K61
8 15h00 - 15h30 Ngô Doãn Hiếu KTCN 2- K59
9 15h45 - 16h15 Vũ Minh Hiệp QLCN 1- K59
10 16h15 - 16h45 Nguyễn Thị Linh QLCN 2- K61
B. Ngày 21/11 (Thứ 3)  
11 14h00 - 14h30 Cao Hồng Vân Anh Kế toán - K59
12 14h30 - 15h00 Lê Bảo Nhung QTKD 2- K60
13 15h00 - 15h30 Hà Thị Thùy Linh QLCN 1- K59
14 15h45 - 16h15 Đinh Thị Thu Hiền Kế toán 2 - K60
15 16h15 - 16h45 Nguyễn Hồng Dương QLCN 2- K59
C Ngày 22/11 (Thứ 4)  
16 08h30 - 09h00 Trần Thị Sim KTCN 2- K60
17 09h00 - 09h30 Vương Thị Thúy Hiền Kế toán - K59
18 10h00 - 10h30 Mai Thị Uyên TCNH- K61
19 10h45 - 11h15 Hoàng Thu Huyền Kế toán K61
20 11h15 - 11h45 Lê Thị Ánh Duyên KTCN 1- K59
21 14h00 - 14h30 Nguyễn Huy Hoàng QTKD 1- K60
22 14h30 - 15h00 Phạm Thị Vân Trang QTKD 1- K59
23 15h00 - 15h30 Nguyễn Thị Loan QLCN 2- K61
24 15h45 - 16h15 Đỗ Quế Anh KTCN 2- K659
25 16h15 - 16h45 Hồ Bảo Hà Kế toán 1- K60

 

© SEM