Trang chủ
Tin tức
Thông tin cho sinh viên chính quy
THÔNG BÁO MỞ LỚP TTTN & KLTN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017- 2018

THÔNG BÁO MỞ LỚP TTTN & KLTN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017- 2018

THÔNG BÁO MỞ LỚP TTTN & KLTN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017- 2018
Các em sinh viên lưu ý hiện nay Viện KT&QL đã mở lớp TTTN & KLTN cho 4 nhóm ngành QTKD, KTCN, QLCN, Kế Toán và lớp Đồ án ứng dụng vào kinh doanh. Các mã lớp tương ứng như sau:
Đối với ngành QTKD
- TTTN: 669192
- KLTN: 669193
Đối với ngành KTCN
- TTTN: 669194
- KLTN: 669195
Đối với ngành QLCN
- TTTN: 669196
- KLTN: 669197
Đối với ngành Kế Toán
- TTTN: 669198
- KLTN: 669199
Đồ án ứng dụng vào kinh doanh, Mã HP : EM3199, Mã lớp: 669200
Các em có thể vào đăng ký từ hôm nay nhé!
 

© SEM