THÔNG BÁO SEMINAR

 

Tiếp nối thành công của buổi seminar đầu tiên, Prof. Siobhan sẽ có seminar thứ hai (và cũng là cuối cùng) với sinh viên và giảng viên của Viện ta. Thông tin cụ thể là như sau: 
- Thời gian: Buổi chiều, 14h30 - 16h30, ngày Thứ Hai, 13/03
- Địa điểm: C9 - 205
- Chủ đề: Cross-cultural Management: A Western and Eastern Comparison (Quản trị liên văn hóa: So sánh văn hóa Đông - Tây)
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh 
Dự kiến trong seminar lần này sẽ có phần bài giảng của giảng viên và phần thảo luận nhóm của các sinh viên về so sánh đặc điểm văn hóa quốc gia giữa các nước phương tây và phương đông.  
 
Trân trọng kính mời các thầy cô và các em sinh viên tới dự. 

© SEM