Trang chủ
Tin tức
Thông tin cho sinh viên chính quy
Thông báo về Giải thưởng Honda Y-E-S năm học 2013-2014

Thông báo về Giải thưởng Honda Y-E-S năm học 2013-2014

Căn cứ theo nội dung thông báo của Ủy ban Giải thưởng Honda Y-E-S, trong năm học 2013 – 2014, Giải thưởng Honda Y-E-S sẽ tiếp tục được triển khai tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đối tượng để tham gia xét học bổng là sinh viên hai năm cuối hoặc sinh viên vừa tốt nghiệp trong năm 2014.

  • Thời gian nộp hồ sơ: trước 11h00 ngày 29/04/2014
  • Địa điểm: Phòng 103 – C1 (bàn 3).        

Thông tin chi tiết về Giải thưởng được cung cấp trên website của Phòng CTCT&CTSV, tại địa chỉ:

http://ctsv.hust.edu.vn/TabId/602/ArticleId/1203/PreTabId/506/Default.aspx

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 043. 8693108 (CV.Vũ Thị Huyền)

Trân trọng thông báo.

© SEM