Trang chủ
Tin tức
Thông tin cho sinh viên chính quy
Thông báo về khóa luận tốt nghiệp kỳ 20193

Thông báo về khóa luận tốt nghiệp kỳ 20193

✳️ Hạn nộp Khóa luận tốt nghiệp: 16:00 ngày 7/9/2020.
✳️ Bản cứng nộp tại Văn phòng Viện (cô Nga): P.3.02-304 nhà C9
✳️ Lịch Bảo vệ:
+ 8h00, ngày 10/9/2020: Bảo vệ KLTN ngành QLCN (tại D9-205)
+ 8h00, ngày 11/9/2020: Bảo vệ KLTN ngành QTKD (tại D9-102)
+ 8h00, ngày 11/9/2020: Bảo vệ KLTN ngành KTCN (tại D9-104)
+ 8h00, ngày 11/9/2020: Bảo vệ KLTN ngành Kế toán (tại D9-202)
+ 8h00, ngày 11/9/2020: Bảo vệ KLTN ngành VUW (tại D9-203)
+ 8h00, ngày 11/9/2020: Bảo vệ KLTN ngành EM - NU (tại D9-204)
+ 13h00, ngày 12/9/2020: Bảo vệ KLTN VB2 (tại D9-205)

✳️  Danh sách Hội đồng bảo vệ (xem tại đây)

© SEM