Trang chủ
Tin tức
Thông tin khoa học
Thảo luận trực tiếp cùng các chuyên gia của Refinitiv, một công ty hàng đầu trên thế giới về cung cấp thông tin và dữ liệu.

Thảo luận trực tiếp cùng các chuyên gia của Refinitiv, một công ty hàng đầu trên thế giới về cung cấp thông tin và dữ liệu.

Sáng 08/12, các giảng viên, NCS, học viên và sinh viên của Viện Kinh tế và Quản lý đã có buổi thảo luận trực tiếp cùng các chuyên gia của Refinitiv, một công ty hàng đầu trên thế giới về cung cấp thông tin và dữ liệu.
Trong buổi thảo luận, các chuyên gia của Refinitiv đã chia sẻ về cách thức sử dụng và các vấn đề liên quan đến phần mềm EIKON. Phần mềm giúp người sử dụng tiếp cận với kho dữ liệu đồ sộ của Thomson Reuters.


Các dữ liệu của Thomson Reuters được cập nhật theo thời gian thực và được đánh giá là đầy đủ cũng như chính xác bậc nhất thế giới.


Thông qua hoạt động trên, Viện Kinh tế và Quản lý hy vọng hỗ trợ và tạo động lực để hoạt động học tập và nghiên cứu trong Viện đạt nhiều kết quả tốt hơn!

© SEM