Trang chủ
Nghiên cứu - Hợp tác
Hợp tác - Liên kết

Hợp tác - Liên kết

Nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ của Viện trong giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời cũng để mở ra các cơ hội cho sinh viên học tập tại nước ngoài, Viện Kinh tế và Quản lý đã coi trọng các chương trình hợp tác quốc tế. Viện đã xây dựng được mối quan hệ với nhiều Tổ chức, các Trường đại học trên thế giới.

Các chương trình đại học và Tổ chức đã hợp tác thành công với Viện trong việc đào tạo, trao đổi cán bộ giảng dạy và sinh viên:

-       Trường đại học Pierre Mendes France Grenoble II

-       Chương trình Phát triển Quản lý Thụy sỹ- AIT- Việt Nam (SAV)

-       Viện Công nghệ châu Á, Băng Cốc, Thái Lan (AIT)

-       Trường Đại học Sydney, Úc

-       Trường Đại học Công nghệ Dresden, Đức

-       Trường Đại học Leipzig, Đức

-       Trường Đại học Quốc gia Singapore - Singapore

-       Trường đại học Bách khoa Lahti, Phần Lan

-       Trường đại học Công nghệ Nayang- Singapore

-       Trường đại học Victoria Newzealand

-       Trường Đại học Aoyama, Nhật Bản

-       Trường Đại học Quốc tế Nhật Bản, Nhật Bản

-       Trường Đại học Yokohama, Nhật Bản

© SEM