Bộ môn Kinh tế công nghiệp

2017

 1. Đặng Thị Thúy Hồng, Phạm Cảnh Huy, Vũ Thị Nữ , (2017), "Thương mại dịch vụ Việt Nam 5 năm 2011-2015 và triển vọng đến năm 2020", Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
 2. Trần Văn Bình và Nguyễn Thanh Hương, (2017), "Vấn đề người đại diện sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần tại Việt Nam", Tạp chí Công Thương, số 7- 6/2017

2016

 1. Nguyễn Hoàng Lan, Trần Văn Bình, (2016), "Nghiên cứu xây dựng mô hình tối ưu lưu trữ các bon trong ngành lâm nghiệp", Tập chí Công thương, số 11/2016
 2. Nguyễn Hoàng Lan, Trần Văn Bình, (2016), "Xây dựng mô hình phát thải và hấp thụ KNK trong ngành năng lượng và lâm nghiệp", Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 11/2016
 3. Phạm Thi Thanh Mai, Phạm Cảnh Huy, (2016), "Đề xuất mô hình quy hoạch nguồn điện Việt Nam đến năm 2030 có xét đến sự gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo", Hội nghị quốc tế về khoa học và công nghệ, trường Đại học Điện lực

2015

 1. Trần Văn Bình, (2015), "Đề xuất mô hình gắn kết hoạt động NCKH. CGCN của các trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp.", Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam, số 11/2015
 2. Trần Văn Bình, (2015), "Giải mã công nghệ: Hiểu và áp dụng thế nào cho đúng?", Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam, số 8/2015
 3. Nguyễn Văn Nghiến, Phạm Cảnh Huy, Hoàng Đình Minh, (2015), "Thực hiện chính sách lạm phát mục tiêu tại Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế.", Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ (Số 1+2, 01/2015)

2014

 1. Nguyễn Văn Nghiến, Phạm Cảnh Huy, Hoàng Đình Minh, (2014), "Mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái: nghiên cứu từ số liệu thực tế ở Việt Nam và một số khuyến nghị", Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ (Số 11, 6/2014)

2013

 1. Nguyễn Hoàng Lan, Trần Văn Bình, (2013), "Carbon tax and low carbon society for Vietnam", Hội thảo quốc tế: Cùng doanh nghiệp tháo gở khó khăn - Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hà Nội 9/2013

2012

 1. Trần Văn Bình, (2012), "Trung tâm cạnh tranh của Pháp và gợi ý thực hiện tại Việt Nam.", Tạp chí Hoạt động khoa học, Số 5/2012
 2. Phạm Cảnh Huy, Nguyễn Thị Hâu, (2012), "Xây dựng mô hình phân tích tác động của rủi ro tài chính đến khả năng sinh lời tại các doanh nghiệp công nghiệp là công ty cổ phần niêm trên thị trường chứng khoán Việt Nam", Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Số 4, 9/2012)

2010

 1. Nguyễn Hồng Liên, Trần Văn Bình, (2010), "A new neural network and its application to technological evaluation of firms.", Journal of Science Technology of Technical Universities. N078/2010

2015

 1. Nguyễn Văn Nghiến, Phạm Cảnh Huy, Hoàng Đình Minh. Thực hiện chính sách lạm phát mục tiêu tại Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, Số 1+2 (418+419); Tháng 1/2015, ISSN 1859-2805.
 2. Trần Văn Bình. Giải mã công nghệ: Hiểu và áp dụng như thế nào cho đúng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 8/2015, Vol 8(677), 48-50.
 3. Pham Thu Ha, Nguyen Tien Phong. Corporate Governance and Debt Management of Vietnam’s SMEs. Economic World, 6/2015, Vol 3 (3-4), 91-96.
 4. Phạm Thị Thu Hà. Điện năng và an ninh năng lượng. Tạp chí Công thương, Số 4; 3/2015, ISSN: 0866-7756.
 5. Phạm Thị Thu Hà. Nghiên cứu tận dụng cơ hội giá dầu thế giới giảm đối với các nhà máy nhiệt điện khí. Tạp chí Công thương, Số 5; 4/2015, ISSN: 0866-7756.
 6. Phạm Thị Thu Hà. Giải pháp để chuyển đổi thành công tư mô hình công ty hạch toán phụ thuộc sang công ty TNHH MTV. Tạp chí Công thương, Số 6; 5/2015, ISSN: 0866-7756.
 7. Phạm Thị Thu Hà. Một số giải pháp phát triển thị trường điện ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 01;1/2015, ISSN: 0866.7120.
 8. Phạm Thị Thu Hà. Tháo gỡ rào cản để đưa xăng E5 ra thị trường. Tạp chí Khoa học Thương Mại, Số 77+78; 1+2/2015, ISSN: 1859-3666.
 9. Phạm Thị Thu Hà. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả dự án điện hạt nhân. Tạp chí Tài chính, Kỳ 2; 5/2015, ISSN: 005-56.
 10. Phạm Thị Thu Hà, Đỗ Quang Việt. Quản lý rủi ro khi tham gia thị trường phát điện cạnh tranh. Tạp chí Tài chính, Số 3 (605) 2015, ISSN: 005-56.
 11. Bùi Xuân Hồi. Giá dầu mỏ quốc tế giai đoạn 2004-2014: Sự bắt đầu và kết thúc của một chu kỳ dao động giá trong dài hạn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 2 (441), 42036, ISSN 0866-7489.
 12. Bùi Xuân Hồi. Prix du pétrole entre 1973 et 2014: Une évolution cyclique à long terme. Revue de l'Énergie, 4/2015, ISSN 0303-240X, No 624.
   

2014

 1. Nguyễn Văn Nghiến, Phạm Cảnh Huy, Hoàng Đình Minh. Mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái: nghiên cứu từ số liệu thực tế ở Việt Nam và một số khuyến nghị. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, Số 11 (404), Tháng 6/2014, ISSN 1859-2805.
 2. Phạm Thị Thu Hà. Phát triển hình thức đối tác công tư trong ngành điện Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 209(II);11/2014, ISSN: 1859-0012
 3. Phạm Thị Thu Hà. Phân tích và đề xuất một số giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh bán điện, áp dụng cho công ty điện lực Nghệ An. Tạp chí Công thương, Số 2;10/2014, ISSN: 0866-7756.
 4. Phạm Thị Thu Hà. Định lượng rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp. Tạp chí Công thương, Số 10, 5/2014.
 5. Phạm Thị Thu Hà. Nghiên cứu các nguồn vốn cho dự án tiết kiệm năng lượng. Tạp chí Công thương, Số 7, 4/2014.
 6. Nguyễn Thành Luân, Ngô Mai Hạnh, Nguyễn Thu Hà, Phạm Thị Thu Hà. Phương án nhập khẩu than tối ưu cho các nhà máy nhiệt điện do PetroVietnam đầu tư. Tạp chí Dầu khí, Số 2/2014.
 7. Nguyen Tien Phong. 4-pillows Partnership Model - Financial Solution for SMEs. Proceedings of International Conference on Emerging Challenges: Innovation Management in SMEs, ISBN: 978-604-911-955-2, p.237-239, 9/2014.
 8. Truong Xuan Khanh, Nguyen Tien Phong, Nguyen Van Huong. Corporate Government and Debt Management of Vietnam SMEs: Case Study of Canadeo Hotel. Proceedings of International Conference on Emerging Challenges: Innovation Management in SMEs, ISBN: 978-604-911-955-2, p.481-485, 9/2014.
   

2013

 1. Phạm Thị Thu Hà, Đào Thanh Bình, Hoàng Đình Minh. Chính sách tiền tệ và những biến động trên thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian qua. Thị trường Tài chính Tiền tệ, Vol. 24(393), 12/2013.
 2. Phạm Thị Thu Hà. Đánh giá các loại nguồn trong hệ thống điện Việt Nam. Tạp chí Tài chính, Vol. 12 (590), 2013.
 3. Phạm Thị Thu Hà. Thủy điện dưới góc nhìn phát triển bền vững. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế lần III phát triển năng lượng bền vững, 10/2013.
 4. Phạm Thị Thu Hà. Khả năng cạnh tranh của năng lượng gió. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế lần III phát triển năng lượng bền vững, 10/2013.
 5. Nguyễn Thanh Hương, Hoàng Đình Minh, Phạm Thị Thu Hà. Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Proceedings of International Conference on Economic Challenges: Improving SMEs Competitiveness, ICECH2013, 9/2013.
 6. Pham Thi Thu Ha, Pham Thi Thanh Hong. Dịch vụ Logistics tại Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp Đại lý Hàng hải Quảng Ninh. Proceedings of International Conference on Economic Challenges: Improving SMEs Competitiveness, ICECH2013, 9/2013.
 7. Nguyen Hoang Lan, Tran Van Binh & Pham Thi Thu Ha. Carbon Tax and Low-carbon Society for Vietnam. Proceedings of International Conference on Economic Challenges: Improving SMEs Competitiveness, ICECH2013, 9/2013.
 8. Maxensius Tri Sambodo, Adoracion Navarro and Tran Van Binh. Addressing national constraints, energy pricing and subsidies in joining AEMI. Asean Energy Market Integration (AEMI): From Coordination to integration, ISBN: 978-616-551-725-6, p.129-148, AEMI Group, 10/2013. 
   

2012

 1. TS. Phạm Cảnh Huy, NCS Vũ Thị Hậu. Xây dựng mô hình phân tích tác động của rủi ro tài chính đến khả năng sinh lời tại các doanh nghiệp công nghiệp là công ty cổ phần niêm trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh Số 4, tháng 09/2012.
 2. Trần Văn Bình. Trung tâm cạnh tranh- mô hình liên kết hiệu quả giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học tại Pháp. Tạp chí Hoạt động khoa học, 5/2012.
 3. Bùi Xuân Hồi. Bài toán về trữ lượng dầu mỏ thế giới: cạn kiệt vật lý và cạn kiệt kinh tế.Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, 1/2012. 
   

2011

 1. TS. Bùi Xuân Hồi (2011). Chính sách phát triển năng lượng bền vững: sự giao thoa của an ninh cung cấp và vấn đề biến đổi khí hậu (Sustainable development: supply security and climate change). Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số 1 (392).
 2. TS. Bùi Xuân Hồi (2011). Cơ chế vận hành của thị trường dầu mỏ quốc tế: Các vấn đề điều tiết tài chính và xây dựng chính sách năng lượng ngày nay (operation mechanism of World oil market: financial regulation and energy policy building). Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 6 (397). 
   

2010

 1. PGS. TS. Trần Văn Bình (2010). Mô hình và cơ chế thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ tại các trường Đại học của Pháp (Models and Structures in Improving Technology Transfer in French Universities). Tạp chí Hoạt động Khoa học (Sciences), Số 2/2010.
 2. Nguyen Hong Lien and Tran Van Binh (2010). A new neural network and its application to technological evaluation of firms. Journal of Science & Technology of Technical Universities. Vol 78.
   

2009

 1. TS. Bùi Xuân Hồi. Ứng dụng mô hình một cửa vào giải quyết các thủ tục đầu tư đối với các dự án phát triển các khu đô thị mới tại Hà nội (Application of one-door model in investment procedures of urban development projects in Hanoi). Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số đặc san T5/2009.
 2. TS. Bui Xuan Hoi. Electricité au Vietnam : Enjeux et contraintes, VIè Colloque International du Réseau MONDER: « Mondialisation – Energie-Environnement». 2009.
   

2008

 1. TS. Bùi Xuân Hồi (2008). Các phân tích về quyết định điểu chỉnh giá xăng dầu của Chính phủ và tình trạng cắt điện hiện nay ở Việt Nam (Analysis on governmental decision of price adjustment of petroleum products and blackout situation in Vietnam). Tạp chí Kinh tế & Phát triển (Economics and Development). Số 138.
 2. TS. Bùi Xuân Hồi (2008). Giá và thị trường dầu mỏ quốc tế giai đoạn 1986-2008 : Cân bằng Stackelberg và vai trò điều tiết của OPEC Trung Đông. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số 133.
 3. Tran Thanh Lien, Nguyen Ngoc Hung, Phan Dieu Huong (2008), Application of MARKAL Model for Analysis of Energy Security in Vietnam,Proceedings of The First International Conference Sustainable Energy Development,  Institute of Energy Science, Vietnamese Academy of Science and Technology, Ha Noi.
 4. Đàm Xuân Hiệp, Trần Thanh Liễn, Phan Diệu Hương (2008). Ứng dụng mô hình MARKAL trong nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố môi trường đến quy hoạch năng lượng tổng thể - Áp dụng cho Việt Nam 2000-2025 (Application of MARKAL: environmental issues in energy planning, case study of Vietnam in the period of 2000-2025). Tạp chí Năng lượng Việt Nam, Số 38.
   

2007

 1. TS. Bùi Xuân Hồi (2007). Mối quan hệ giữa giá khí đốt và giá dầu mỏ quốc tế: Từ cơ chế chỉ số hóa đến cơ chế tương quan (The International Oil Market : Changes of prices and Issues of Energy supply Security.),Proceedings of the 1st Scientific Conference of Electrical Power University.
 2. TS. Bùi Xuân Hồi (2007). Khủng hoảng dầu mỏ và các vấn đề về thay đổi khí hậu (From Oil crisis to Global Climate Change Problem). Proceedings ofThe first Scientific Conference of Electrical Power University.
 3. TS. Bùi Xuân Hồi (2007). La prise en compte de l’environnement dans la politique énergétique du Vietnam, Revue “Liaison Energie – Francophonie”.Vol 74.
 4. PGS.TS. Đàm Xuân Hiệp, TS.Phan Diệu Hương (2007). Quy hoạch năng lượng tổng thể- những khó khăn khi thực hiện trong điều kiện Việt Nam (Energy Planning - barriers in Vietnam conditions). Tạp chí Điện & Đời sống(ISSN 0686-3883), Số 96, Tháng 4/2007, Hội Điện lực Việt Nam, Hà Nội.
 5. Trần Thanh Liễn, Phan Diệu Hương (2007). Phân tích mối quan hệ kinh tế và năng lượng của Việt Nam 1990-2005 (Analysis of economic development and energy relationship in Vietnam from 1990 to 2005), Khoa học công nghệ Điện Lực (ISSN 0686-3883), Số 3, 2007, Hội Điện Lực Việt Nam, Hà Nội.
   

2006

 1. PGS.TS. Trần Văn Bình (2006). Tăng giá điện và vấn đề an ninh năng lượng(Increase Electricity Price and Energy Security). Tạp chí Công nghiệp, kỳ 1, 5/2006
 2. PGS. TS. Trần Văn Bình (2006). Phương pháp luận Atlas công nghệ và ứng dụng cho đánh giá trình độ công nghệ (Atlas Methodolgy and application in Technology evaluation). Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 8/2006.
 3. TS. Phạm Thu Hà, ThS. Phan Diệu Hương, Trần Thanh Liễn (2006). Phương pháp tính và phân tích phát thải từ Bảng cân bằng năng lượng - áp dụng cho Việt Nam thời kỳ 1990-2004 (Methodology to calculate and evaluate emissions from energy balance-case study of Vietnam 1990-2004). Tuyển tập các bài báo Khoa học Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Phân ban Kinh tế và Quản lý, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội.
 4. ThS. Phan Diệu Hương, TS. Phạm Thu Hà (2006). Giá mờ và ứng dụng trong đánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư ngành năng lượng (Shadow price and application in economic evaluation of energy projects). Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trường Đại học Điện lực, Hà Nội.
 5. TS. Bui Xuan Hoi, PGS.TS.Tran Van  Binh, ThS. Pham Minh Tuan (2006). Phương pháp Atlas Công nghệ và ứng dụng cho đánh giá trình độ công nghệ các doanh nghiệp và các ngành kinh tế, Proceedings of the 20nd Scientific Conference of Hanoi National University of Technology, Hanoi, Vietnam
 6. TS. Bùi Xuân Hồi (2006). Lý thuyết trò chơi và một vài ứng dụng trong phân tích động thái của giá và thị trường dầu mỏ quốc tế (Games Theory and some applications for analysis of World oil Market and price dynamics), Proceedings of The 20nd Scientific Conference of Hanoi University of Technology, Vietnam.
 7. TS. Bùi Xuân Hồi. 20 năm – Thị trường dầu mỏ quốc tế: Quá khứ, hiện tại và tương lai (20 Years – World Oil Market (1986-2006: Past, Present and Future). Proceedings of the 20nd Scientific Conference of Hanoi University of Technology. Vietnam. 2006.
 8. TS. Bùi Xuân Hồi. Biến động giá dầu mỏ quốc tế giai đoạn 2004-2006 và vai trò điều tiết của OPEC (Fluctuation of oil price in international marketduring the period of 2006-2008 and the regulation role of OPEC). Proceedings of The 20nd Scientific Conference of Hanoi University of Technology, Vietnam, số 20. 2006.
 9. TS. Bui Xuan Hoi, Nguyen Hong Khanh. Privatization of Electrical System in Vietnam and problems of public interest activities regulation. Proceedings of the 1st Scientific Conference of Electrical Power University, Hanoi, Vietnam. 2006.

© SEM