Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Quang Chương
User profile picture

GVC ThS. Nguyễn Quang Chương
Phó Viện trưởng
Bộ môn KHQL và Luật

Địa chỉ nơi làm việc

C9-302


Email

Chuong.NguyenQuang@hust.edu.vn
chuowngnq-fem@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38680452


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/chuongnq/


Các môn giảng dạy Văn hóa kinh doanh
Quản trị học

Hướng nghiên cứu

Hướng nc 1
Hướng nc 2
Hướng nc 3


Công trình nghiên cứu đã công bố

  1. Chuong1,chuong2,chuong3, (2017), Thu xem sao, tạp chí 123

Sách đã xuất bản

  1. Chương, (2016), ABC, Nhà XB ABC

Thông tin khác

Không có

Thư mục (347)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM