Trang chủ
Trang cá nhân
Lê Hiếu Học
User profile picture

PGS TS. Lê Hiếu Học
Trưởng phòng - Phòng Truyền thông và Quản trị Thương hiệu
Bộ môn KHQL và Luật

Địa chỉ nơi làm việc

C9-210


Email

hoc.lehieu@hust.edu.vn
hoclh_fem@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38680452


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/hoclh/


Các môn giảng dạy Quản trị học
Đạo đức KD & trách nhiệm XH của DN
Lãnh đạo và Quản lý

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (349)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo
01-Jan-2014 to 27-Nov-2016.csv 620 B 24/12/2016

© SEM