Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Thanh Hương
User profile picture

GV ThS. Nguyễn Thanh Hương

Bộ môn KHQL và Luật

Địa chỉ nơi làm việc

Không có


Email

Huong.NguyenThanh4@hust.edu.vn
thanhhuong2089@gmail.com


Tel

04-38680452


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/huongnt/


Các môn giảng dạy
Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố
# Tên công trình Dạng đề tài Tên các tác giả Năm công bố Nơi công bố

Sách đã xuất bản
# Tên sách Dạng đề tài Tên các tác giả Năm công bố Nơi công bố

Thông tin khác

Không có

Thư mục (351)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM