Trang chủ
Trang cá nhân
Phạm Thị Kim Ngọc
User profile picture

GVC TS. Phạm Thị Kim Ngọc
Trưởng BM
Bộ môn KHQL và Luật

Địa chỉ nơi làm việc

C9-210


Email

ngoc.phamthikim@hust.edu.vn
ngocptk@yahoo.com


Tel

04-38680452


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/ngocptk/


Các môn giảng dạy Phương pháp nghiên cứu KH
Đạo đức KD & trách nhiệm XH của DN

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (354)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM