Trang chủ
Trang cá nhân
Trần Văn Bình
User profile picture

PGS TS. Trần Văn Bình
CT BK Holding
Bộ môn Kinh tế công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-206


Email

binh.tranvan@hust.edu.vn
binhtv-fem@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38680790


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/binhtv/


Các môn giảng dạy

Kinh tế sử dụng năng lượng
Lãnh đạo và Quản lý

Marketing căn bản

Hướng nghiên cứu

Quy hoạch năng lượng

Sử dung năng lương tiết kiệm và hiệu quả

Đánh giá trình độ công nghệ các doanh nghiệp sản xuất

Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và ươm tạo doanh nghiệp


Công trình nghiên cứu đã công bố

  1. Trần Văn Bình và Nguyễn Thanh Hương, (2017), Vấn đề người đại diện sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần tại Việt Nam, Tạp chí Công Thương, số 7- 6/2017
  2. Nguyễn Hoàng Lan, Trần Văn Bình, (2016), Nghiên cứu xây dựng mô hình tối ưu lưu trữ các bon trong ngành lâm nghiệp, Tập chí Công thương, số 11/2016
  3. Nguyễn Hoàng Lan, Trần Văn Bình, (2016), Xây dựng mô hình phát thải và hấp thụ KNK trong ngành năng lượng và lâm nghiệp, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 11/2016
  4. Trần Văn Bình, (2015), Đề xuất mô hình gắn kết hoạt động NCKH. CGCN của các trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp., Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam, số 11/2015
  5. Trần Văn Bình, (2015), Giải mã công nghệ: Hiểu và áp dụng thế nào cho đúng?, Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam, số 8/2015
  6. Nguyễn Hoàng Lan, Trần Văn Bình, (2013), Carbon tax and low carbon society for Vietnam, Hội thảo quốc tế: Cùng doanh nghiệp tháo gở khó khăn - Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hà Nội 9/2013
  7. Trần Văn Bình, (2012), Trung tâm cạnh tranh của Pháp và gợi ý thực hiện tại Việt Nam., Tạp chí Hoạt động khoa học, Số 5/2012
  8. Nguyễn Hồng Liên, Trần Văn Bình, (2010), A new neural network and its application to technological evaluation of firms., Journal of Science Technology of Technical Universities. N078/2010

Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (361)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM