Trang chủ
Trang cá nhân
Bùi Xuân Hồi
User profile picture

PGS TS. Bùi Xuân Hồi

Bộ môn Kinh tế công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-206


Email

hoi.buixuan@hust.edu.vn
Không có


Tel

04-38680790


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/hoibx/


Các môn giảng dạy Lý thuyết giá năng lượng
Kinh tế học Vi mô nâng cao
Kinh tế học Vĩ mô nâng caoHướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (365)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM