Trang chủ
Trang cá nhân
Bành Thị Hồng Lan
User profile picture

GV ThS. Bành Thị Hồng Lan

Bộ môn Kinh tế công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-206


Email

Lan.BanhThiHong@hust.edu.vn
bhlan83@yahoo.com


Tel

04-38680790


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/lanbth/


Các môn giảng dạy Kinh tế lượng

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản

  1. , (2011), Bài báo số 2,
  2. , (2010), Bài báo số 1,

Thông tin khác

Không có

Thư mục (368)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM