Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Đại Thắng
User profile picture

GVC TS. Nguyễn Đại Thắng

Bộ môn Kinh tế học

Địa chỉ nơi làm việc

C9-208B


Email

thang.nguyendai@hust.edu.vn
thangnd-fem@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38683662


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/thangnd/


Các môn giảng dạy Kinh tế vi mô
Kinh tế học Vi mô nâng cao

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (375)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM