Trang chủ
Trang cá nhân
Trần Minh Anh
User profile picture

GV ThS. Trần Minh Anh

Bộ môn Quản lý công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-209


Email

anh.tranminh@hust.edu.vn
minhanh.sem@gmail.com


Tel

024-38683661


Website

Không có


Các môn giảng dạy Quản trị chiến lược
Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố

  1. Tran Minh Anh , (2015), Managing retail industry in Vietnam from a cultural perspective , Proceedings of International Conference on Emerging Challenges: Managing to success, Bach Khoa Publishing House, 11/2015
  2. Trần Minh Anh , (2013), Thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách – Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (ICECH2013), NXB Bách Khoa, Tháng 9/2013.

Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (379)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM