Trang chủ
Trang cá nhân
Dương Mạnh Cường
User profile picture

GV TS. Dương Mạnh Cường
Trưởng BM
Bộ môn Quản lý công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-209


Email

cuong.duongmanh@hust.edu.vn
cuongdm@gmail.com


Tel

04-38683661


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/cuongdm/


Các môn giảng dạy Quản trị chuỗi cung cấp
Quản lý chất lượng tổng thể
Mạng và chuỗi cung ứng

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (381)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM