Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Ngọc Điện
User profile picture

GVC TS. Nguyễn Ngọc Điện

Bộ môn Quản lý công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-209


Email

dien.nguyenngoc@hust.edu.vn
nguyenngocdienfem@yahoo.com


Tel

04-38683661


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/diennn/


Các môn giảng dạy Công nghệ, đổi mới và TTKT
Quản trị chiến lược nâng cao
Hoạch định và phát triểnHướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (382)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM