Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Ngọc Diệp
User profile picture

GV ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

Bộ môn Quản lý công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-209


Email

Diep.NguyenNgoc@hust.edu.vn
diepnn-fem@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38683661


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/diepnn/


Các môn giảng dạy Quản trị chất lượng
Quản trị công nghệ

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (383)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM