User profile picture

GV TS. Cao Tô Linh
Phó GĐ TT ĐBCL
Bộ môn Quản lý công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-209


Email

linh.caoto@hust.edu.vn
Không có


Tel

04-38683661


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/linhct/


Các môn giảng dạy Quản trị nguồn nhân lực
Quản lý chuỗi cung cấp toàn cầu

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (388)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM