Trang chủ
Trang cá nhân
Đỗ Tiến Minh
User profile picture

GV TS. Đỗ Tiến Minh

Bộ môn Quản lý công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-209


Email

minh.dotien@hust.edu.vn
Không có


Tel

04-38683661


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/minhdt/


Các môn giảng dạy Quản lý dự án II
Quản lý chất lượng tổng thể
Chương trình và dự án công

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (389)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM