Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Văn Nghiến
User profile picture

GVC TS. Nguyễn Văn Nghiến

Bộ môn Quản lý công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

Không có


Email

nghien.nguyenvan@hust.edu.vn
Không có


Tel

04-38683661


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/nghiennv/


Các môn giảng dạy

Hành vi người tiêu dùng

Quản trị công nghệ

Quản trị nhân lực


Hướng nghiên cứu

  • - Hướng nghiên cứu 1
  • - Hướng nghiên cứu 2


Công trình nghiên cứu đã công bố
# Tên công trình Dạng đề tài Tên các tác giả Năm công bố Nơi công bố

Sách đã xuất bản
# Tên sách Dạng đề tài Tên các tác giả Năm công bố Nơi công bố

Thông tin khác

abc def

Thư mục (390)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM