Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Văn Nghiến
User profile picture

GVC TS. Nguyễn Văn Nghiến

Bộ môn Quản lý công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-209


Email

nghien.nguyenvan@hust.edu.vn
Không có


Tel

04-38683661


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/nghiennv/


Các môn giảng dạy

Quản trị chiến lược

Hoạch định và phát triển

Quản trị chiến lược nâng cao

Quản lý chỗi cung ứng 


Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản

  1. Nghiến, (2016), Test, Test

Thông tin khác

abc<br /> def

Thư mục (390)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM