Trang chủ
Trang cá nhân
Phan Thế Vinh
User profile picture

GV ThS. Phan Thế Vinh
NCS năm 3/4
Bộ môn Quản lý công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-209


Email

Vinh.PhanThe@hust.edu.vn
phanthevinh@gmail.com


Tel

0983.56.67.78


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/vinhpt/


Các môn giảng dạy

Lập kế hoạch và điều độ sản xuất

Quản trị sản xuất

Quản trị dự án
Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (395)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM