Trang chủ
Trang cá nhân
Đào Thanh Bình
User profile picture

GV TS. Đào Thanh Bình
Trưởng BM
Bộ môn Quản lý Tài chính

Địa chỉ nơi làm việc

C9-207B


Email

binh.daothanh@hust.edu.vn
binhdt-fem@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38683662


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/binhdt/


Các môn giảng dạy Kiểm toán cơ bản
Kiểm toán tài chính
Các định chế tài chính
Thuế và Quản lý thuế
Kế toán Quản trị nâng cao

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (397)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM