Trang chủ
Trang cá nhân
Ngô Thu Giang
User profile picture

GV TS. Ngô Thu Giang

Bộ môn Quản lý Tài chính

Địa chỉ nơi làm việc

C9-207B


Email

Giang.NgoThu@hust.edu.vn
Ngothugiang@yahoo.com


Tel

04-38683662


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/giangnt/


Các môn giảng dạy

Quản trị Tài chính nâng cao

Kế toán Quản trị nâng cao

Thuế và Quản lý Thuế

Tài chính công

Đầu tư Tài chính

Phân tích báo cáo tài chính

Quyết định đầu tư Vốn


Hướng nghiên cứu

- Quản trị tài chính doanh nghiệp

- Thị trường Tài chính

- Ngân hàng Thương mại

- Thị trường tín dụng Bất động sản


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (401)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM