Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Thúc Hương Giang
User profile picture

GV TS. Nguyễn Thúc Hương Giang
Phó Trưởng BM
Bộ môn Quản lý Tài chính

Địa chỉ nơi làm việc

C9-207B


Email

giang.nguyenthuchuong@hust.edu.vn
giangnth.bk@gmail.com


Tel

04-38683662


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/giangnth/


Các môn giảng dạy Nghiệp vụ ngân hàng
Thuế và Quản lý thuế
Các định chế tài chính

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (402)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM