Trang chủ
Trang cá nhân
Trần Việt Hà
User profile picture

GV TS. Trần Việt Hà

Bộ môn Quản lý Tài chính

Địa chỉ nơi làm việc

C9-207B


Email

ha.tranviet@hust.edu.vn
vietha.tran@gmail.com


Tel

04-38683662


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/hatv/


Các môn giảng dạy

Tài chính doanh nghiệp II

Kế toán quản trị nâng cao
Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố

  1. Tran Viet Ha, (2009), Developing a modified Markov-switching GARCH for VNINDEX, Conference: ‘Economic and financial issues with applied mathematics’ (Vietnam’s applied mathematics association), Hanoi, Vietnam
  2. Tran Viet Ha, (2008), A discussion on power of ADF F test with unexpected initial value, Applied Economics Letter
  3. Tran Viet Ha, (2007), Do stock prices in Ho Chi Minh city trading center have unit roots? A discussion on power of ADF F test with unexpected initial value, COE’s Discussion paper (Kyoto University) No. 140
  4. Tran Viet Ha, (2007), Price limit regulation and herd behavior in the Vietnamese stock market, COE’s Discussion paper (Kyoto University) No. 139

Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (405)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM