Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Tiến Dũng
User profile picture

GVC TS. Nguyễn Tiến Dũng
Trưởng Bô môn
Bộ môn Quản trị kinh doanh

Địa chỉ nơi làm việc

C9-208


Email

dung.nguyentien3@hust.edu.vn
dungnt.fem@gmail.com


Tel

04-38692301


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/dungnt/


Các môn giảng dạy Phương pháp NC trong KD
Quản trị thương hiệu

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản

  1. Nguyễn Tiến Dũng, (2012), Giáo trình marketing căn bản, NXB Giáo dục Việt Nam
  2. PGS. Vũ Trí Dũng, NCS. Nguyễn Tiến Dũng và ThS. Trần Việt Hà, (2009), Định giá thương hiệu (Brand Valuation), NXB ĐH Kinh tế quốc dân
  3. Ths. Nguyễn Tiến Dũng , (2009), Bài giảng Anh văn chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Lecture Notes: English for Business Administration), NXB ĐH Bách khoa Hà Nội
  4. Ths. Nguyễn Tiến Dũng, (2008), Lecture Notes: Basic Marketing(xuất bản bằng tiếng Anh), International Training Program (ITP), NXB ĐH Bách khoa Hà Nội

Thông tin khác

Không có

Thư mục (415)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM