Trang chủ
Trang cá nhân
Phạm Thị Thanh Hồng
User profile picture

PGS TS. Phạm Thị Thanh Hồng
Phó Viện trưởng, Trưởng BM
Bộ môn Quản trị kinh doanh

Địa chỉ nơi làm việc

P304 C9 ĐHBK Hà Nội, 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội


Email

hong.phamthithanh@hust.edu.vn
hong.fem@gmail.com


Tel

04-38692301


Website

http://hong-fem.yolasite.com/


Các môn giảng dạy

Phân tích hoạt động kinh doanh

PP nghiên cứu trong kinh doanh

Hệ thống thông tin quản lý

Thương mại điện tử

Quản trị marketing


Hướng nghiên cứu

Quản trị marketing; Thương mại điện tử;

Các hệ thống trong doanh nghiệp;

Ứng dụng KPI, BSC trong các tổ chức;


Công trình nghiên cứu đã công bố
# Tên công trình Dạng đề tài Tên các tác giả Năm công bố Nơi công bố

Sách đã xuất bản
# Tên sách Dạng đề tài Tên các tác giả Năm công bố Nơi công bố

Thông tin khác

Không có

Thư mục (419)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM