Trang chủ
Trang cá nhân
Phạm Thị Thanh Hồng
User profile picture

PGS TS. Phạm Thị Thanh Hồng
Phó Viện trưởng, Trưởng BM
Bộ môn Quản trị kinh doanh

Địa chỉ nơi làm việc

P304 C9 ĐHBK Hà Nội, 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội


Email

hong.phamthithanh@hust.edu.vn
hong.fem@gmail.com


Tel

04-38692301


Website

http://hong-fem.yolasite.com/


Các môn giảng dạy

Phân tích hoạt động kinh doanh

PP nghiên cứu trong KD

Hệ thống thông tin quản lý

Thương mại điện tử

Quản trị Marketing


Hướng nghiên cứu

Quản trị marketing; Thương mại điện tử; Các hệ thống trong doanh nghiệp; Ứng dụng KPI, BSC trong các tổ chức;


Công trình nghiên cứu đã công bố

Hà PTT và Hồng PTT, “Dịch vụ Logistics tại Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp Đại lý Hàng hải Quảng Ninh”, Proceedings of the International Conference on Enterprise Challenges: Improving SMEs’ Competitiveness (ICECH2013), ISBN: 9786049115127, Hanoi, Vietnam, 9/2013, pp. 458 - 469 Thủy NTT và Hồng PTT, “Chất lượng cơ cấu hàng hóa xuất khẩu với tăng trưởng kinh tế Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số 188, pp. 16-25, ISSN: 1859-0012, 2/2013 Phạm Thị Thanh Hồng và Nguyễn Bình Giang, “Chính sách phát triển cụm liên kết ngành và cơ cấu lại nền kinh tế ở Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 10(413), pp. 38-45, 10/2012, ISSN 0866 7489 Phạm Thị Thanh Hồng và Nguyễn Danh Nguyên, “Thực trạng tự chủ tại các trường đại học công lập Việt Nam trong những năm gần đây: Một nghiên cứu thực chứng”, Tạp chí kinh tế Phát triển, ISSN 1859-0012, pp.107-112 Giang, N.B., Trịnh, L.N., Hồng, P.T.T., và ctg., “Tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp ở Việt Nam”, NXB Khoa học Xã hội, 2012 Phạm TT Hồng và Nguyễn Danh Nguyên, "Đề xuất mô hình hợp tác giữa trường đại học và các đối tác tại Việt Nam" (Co-operation Model for Universities and Partners in Vietnam), Tạp chí Công nghiệp (Industrial Review), 2011 Phạm Thị Thanh Hồng và Nguyễn Bình Giang, “Tác động xã hội vùng của khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam và Đông Á: Thực tiễn và kiến nghị”, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, ISSN: 0868-2984, Số 12 (188), pp.23-36, 12/2011 Hồng, P.T.T., "Phân đoạn thị trường khách hàng trực tuyến theo rủi ro nhận thức được của khách hàng" (Online Market Segmentations via Perceived Risks of the Customers), Tạp chí Khoa học Thương mại, ISSN 1859-3666, Số 40/2011 Giang, N.B., Hồng, P.T.T., Hương, T.T.L., và Mạnh, N.N., “Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ 10 năm sau khủng hoảng 1997” (Economic Reform in East Asia: Ten years after the crisis in 1997), NXB Khoa học xã hội (Social Sciences Publishing House), 2009 Pham Thi Thanh Hong, “Một số vấn đề về giáo trình đào tạo thương mại điện tử tại Việt Nam” (Some issues on e-commerce textbooks in Vietnam), Kỷ yếu Hội nghị quốc tế về Thương mại điện tử (Proceedings of International Conference on E-commerce), Hanoi,12/2009 Phạm Thị Thanh Hồng, “Một số biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển”, Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 2(142), trang 63-70, tháng 2/2008 Phạm Thị Thanh Hồng, “Cải cách hệ thống tài chính-ngân hàng ở các nước Đông Á từ sau khủng hoảng 1997 đến nay”, chuyên đề khoa học cho đề tài khoa học cấp bộ Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ 10 năm sau khủng hoảng 1997, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, tháng 4/2008 Phạm Thị Thanh Hồng, “Cải cách phương thức giám sát doanh nghiệp ở các nước Đông Á từ sau khủng hoảng 1997 đến nay”, chuyên đề khoa học cho đề tài khoa học cấp bộ Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ 10 năm sau khủng hoảng 1997, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, tháng 4/2008 Phạm Thị Thanh Hồng, “Ứng dụng phương pháp quản lý tận thu cho định giá trong thương mại điện tử” (Yield Management for Pricing in E-commerce), Kỷ yếu Hội nghị khoa học trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Proceedings of Science Conference in Hanoi University of Technology), 10/2006  Phạm TT Hồng và Nguyễn Bình Giang, "Trì trệ kinh tế Nhật Bản nhìn từ quan điểm trọng cầu", Những vấn đề kinh tế thế giới, Vol 2 (118), pp.42-47, 2006  Phạm TT Hồng và Nguyễn Bình Giang, " Kinh tế Nhật bản trì trệ kéo dài: Những nguyên nhân thuộc về phía cung", Tạp chí Nghiên cứu Nhật bản và Đông Bắc Á, Vol 6 (60), pp. 3-7, 2005 Phạm TT  Hồng, "Thương mại điện tử qua điện thoại di động ở Nhật bản", Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, Vol 1 (48), pp.21-27, 2004 Phạm TT Hồng, "Những trở ngại đối với xí nghiệp vừa và nhỏ khi tham gia thương mại điện tử: Phân tích trường hợp Nhật Bản", Những vấn đề kinh tế thế giới, Vol 4(96), pp.73-76, 2004 Phạm TT Hồng, "Một số vấn đề đáng quan tâm khi thực hiện thương mại điện tử", Tạp chí Thương mại, Vol 18 (186), pp.28-30, 2000 Xuất bản bằng tiếng Anh Pham TT Hong and Nguyen B Giang, “Industrial Clustering Policy and Economic Restructure in Vietnam”, Vietnam Social Sciences, ISSN: 1013-4328, Vol 1 (153), 2013, pp.32-40 Pham Thi Hong Thanh and Nguyen Binh Giang, “Policy for development of industrial clusters and economic restructure in Vietnam”, Vietnam’s Socio-Economic Development, ISSN: 0868-359X, Vol 73, 3/2013, pp.71-80 Thanh, Nguyen V and Hong, Pham TT, “Factors Impacting on Purchasing Management in Vietnamese SMEs: Case of Vietnamese Manufacturing Enterprises”, Proceedings of the International Conference on Enterprise Challenges: Improving SMEs’ Competitiveness (ICECH2013), ISBN: 9786049115127, Hanoi, Vietnam, 9/2013, pp. 358-369 Hong, Phạm TT and Giang, Nguyen B., "Industrial Clustering Policy and Economic Restructuring", Proceedings of the International Conference on Enterprise Challenges: How to Overcome Economic Crisis (ICECH2012), ISBN 978-604-911-227-0, 9/2012 "Measures to support Small and medium-sized Enterprises to Develop", Vietnam Economic Reviews, Vol. 167, Jul.2008 "An Analytical Framework for E-Channel Design",  Proceedings of the Third International Conference on Management and Education, HoChiMinh city, Sept. 2005 "Determinants of E-commerce in Asia Pacific Region: A Contingency Approach", Proceedings of the Seventh International Conference on e-Technology, e-Commerce, and e-Service (EEE2005), Hong kong, March, 2005 "Alternative Distribution E-channel for SMEs: An Anatomy", Yokohama Journal of Social Science, Vol 9 (5), pp. 55-70, 2004 "Determinants of e-commerce adoption in SMEs", Proceedings of the Fourth International Conference on Electronic Business (ICEB2004), Beijing, China, Dec. 2004 "E-commerce and distribution in Japan", Proceedings of the Second International Conference on Management and Education, Hanoi, Sept. 2003 "The Strategic Use of e-commerce by SMEs: Some lessons from cases in Japanese Distribution Channel", Proceedings of the Third International Conference on Electronic Business (ICEB2003), Singapore, Dec. 2003


Sách đã xuất bản

Phạm Thị Thanh Hồng và Phan Văn Thanh, "Giáo trình Thương mại điện tử", NXB Bách khoa, 2016 Phạm Thị Thanh Hồng, “Giáo trình hệ thống thông tin quản lý”, NXB Bách khoa, 2012, 2010


Thông tin khác

Không có

Thư mục (419)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM