Trang chủ
Tài liệu
Sinh viên hệ đại học

Sinh viên hệ đại học

Thư mục (Sinh viên hệ đại học/TTTN, KLTN)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo
2012 Hướng dẫn TTTN - Ngành QTKD.pdf 445.39 KB 22/12/2017
20182.PC hướng dẫn KLTN.KTCN.pdf 109.8 KB 5/03/2019
20182.PC hướng dẫn KLTN.Kế toán.pdf 111.42 KB 5/03/2019
20182.PC hướng dẫn KLTN.QLCN.pdf 110.21 KB 5/03/2019
20182.PC hướng dẫn KLTN.QTKD.pdf 104.92 KB 5/03/2019
20182.PC hướng dẫn KLTN.TCNH.pdf 99.32 KB 5/03/2019
Các câu hỏi cơ bản về TTTN và hướng dẫn trả lời-QTKD.pdf 269.89 KB 27/02/2017
EM.QT15.Mau bao cao TTTN.doc 38 KB 28/03/2017
EM.QT15.Phieu theo doi qua trinh thuc tap.doc 32.5 KB 30/03/2017
EM.QT15.Quy định về cách trích dẫn và Danh mục tài liệu tham khảo.pdf 161.8 KB 30/03/2017
EM.QT15.QĐ cử đoàn sinh viên đi thực tập.doc 43 KB 27/02/2017
EM.QT9.BM7. Giấy giới thiệu SV.pdf 228.45 KB 28/03/2017
KT TTTN 2 20182.pdf 153.35 KB 22/02/2019
KTCN TTTN 2 20182.pdf 160.23 KB 22/02/2019
Mau 1 Trình bày khóa luận.pdf 181.69 KB 22/12/2017
Mau 2 Trình bày DATN.pdf 922.2 KB 22/12/2017
Mau 3 Trình bày Báo cáo TTTN B2.doc 341 KB 22/12/2017
QTKD TTTN 1-20182.pdf 119.1 KB 20/02/2019
Quy định tạm thời về viết hoa.pdf 247.58 KB 27/02/2017
QuydinhTTTN SEM 2013 QTTC KT Taichuc.zip 685.01 KB 27/02/2017
TCNH TTTN 2 20182.pdf 80.63 KB 22/02/2019
TTTN - Kế toán.pdf 557.75 KB 27/02/2017
TTTN - Quản lý công nghiệp.pdf 40.43 KB 27/02/2017
TTTN - Tài chính doanh nghiệp.pdf 250.22 KB 27/02/2017
TTTN - Tài chính- Ngân hàng.pdf 210.95 KB 27/02/2017
TTTN- Kinh tế Công nghiệp.pdf 39.86 KB 27/02/2017

© SEM