Thực tập sinh


...

1. Giới thiệu chung về CT Internship

...
...

Viện Kinh tế và Quản lý là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực thuộc về kinh tế. Trải qua 55 năm trưởng thành và phát triền, Viện đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên đóng góp các nguồn nhân lực tiềm năng cho xã hội.

Trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu, Viện đã xây dựng chương trình thực tập Internship (4 đến 6 tháng) trong 2 năm vừa qua với mục tiêu tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận sớm với kiến thức thực tiễn, trang bị cho bản thân thái độ, tư duy, kinh nghiệm cũng như trải nghiệm được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp tại Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Viện mong muốn được đóng góp một phần nhỏ nguồn nhân lực trẻ sau khi kết thúc đợt thực tập nếu Doanh nghiệp có nhu cầu.


...

2. Quyền lợi của sinh viên khi tham gia chương trình

...

Trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường thực tế


...

3. Điều kiện tham gia

...

Sinh viên năm thứ tư đã tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ và có trung bình tích lũy CPA >= 2.5
Được tuyển chọn trong vòng phỏng vấn trực tiếp của Doanh nghiệp

...
...

4. Hoạt động của Chương trình

...

Danh sách công ty nhận thực tập sinh từ tháng 9/2022

STT  Công ty thực tập
1 Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội
2 Công ty Crystal Martin
3 Công ty POSTEF
4 Công ty WNC Việt Nam
5 CTCP công nghệ NGS
6 CTCP Thương mại và dịch vụ công nghệ GTSC VN
7 CTCP truyền thông NGS
8 Ngân hàng ACB - chi nhánh Hoàng Cầu (TTS khách hàng doanh nghiệp)
9 Ngân hàng ACB - PGD Đồng Xuân (TTS khách hàng cá nhân)
10 Ngân hàng MB - chi nhánh Trần Hưng Đạo (TTS khách hàng doanh nghiệp)
11 Ngân hàng MB - Hội sở - Khối công nghệ thông tin (Vị trí: Phân tích dữ liệu)
12 Ngân hàng MSB - PGD Lạc Trung (TTS khách hàng cá nhân)
13 RCEE-NIRAS
14 Viện Hàn Lâm KHCN