Thực tập sinh


...

1. Giới thiệu chung về CT Internship

...
...

Viện Kinh tế và Quản lý là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực thuộc về kinh tế. Trải qua 55 năm trưởng thành và phát triền, Viện đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên đóng góp các nguồn nhân lực tiềm năng cho xã hội.

Trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu, Viện đã xây dựng chương trình thực tập Internship (4 đến 6 tháng) trong 2 năm vừa qua với mục tiêu tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận sớm với kiến thức thực tiễn, trang bị cho bản thân thái độ, tư duy, kinh nghiệm cũng như trải nghiệm được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp tại Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Viện mong muốn được đóng góp một phần nhỏ nguồn nhân lực trẻ sau khi kết thúc đợt thực tập nếu Doanh nghiệp có nhu cầu.


...

2. Quyền lợi của sinh viên khi tham gia chương trình

...

Được chuyển đổi 13TC trong gói thực tập tại DN thuộc chương trình đào tạo


...

3. Điều kiện tham gia

...

Sinh viên năm thứ hai trở đi và có trung bình tích lũy CPA >= 2.5
Được tuyển chọn trong vòng phỏng vấn trực tiếp của Doanh nghiệp

...
...

4. Hoạt động của Chương trình

...

Danh sách sinh viên đã tham gia CT từ tháng 3/2019-3/2021

STT  Mã SV  Họ và tên sinh viên Lớp CTĐT Công ty thực tập
1 20170516  Phạm Thị Phương Thảo  KT.QTKD02.K62  Quản trị kinh doanh Ngân hàng Quân đội MB 
2 20170491 Hoàng Diệu Linh  KT.QTKD02.K62 Quản trị kinh doanh 
3 20170368  Lê Thuận Khánh  QLCN1 - K62  Quản lý công nghiệp  Công ty Yusen Logistics
4 20170487  Nguyễn Trung Kiên KT.QTKD02.K62  Quản trị kinh doanh  K26
5 20170544 Vũ Thị Phương Anh  KQ3-01 K62  Kế toán 
6 20170321  Nguyễn Thị Dung  KT.KQ1.01  Kinh tế công nghiệp  Trung tâm năng lượng mới tái tạo - VNL
7 20170334  Nguyễn Thị Hằng  KTCN - K62  Kinh tế công nghiệp  Công ty Crystal Martin VN 
8 20176342 Trần Hà Trang  IEM16 - K62  Quản lý công nghiệp
9 20170393  Nguyễn Thị Nga  KT.KQ1.01  Kinh tế công nghiệp  Công ty cổ phần dầu tư công nghệ Mặt trời mới
10 20170398  Hoàng Thị Hồng Nhung   K62  Quản lý công nghiệp   Công ty Crystal Martin VN 
11 20170406  Nguyễn Thị Hảo Phượng  K62  Kinh tế công nghiệp   Công ty Crystal Martin VN
12 20170385  Triệu Thị Lương   K62  Quản lý công nghiệp  May Bắc Giang
13 20165611 Nguyễn Văn Tiến   K61 Quản lý công nghiệp May Bắc Giang
14 20176340  Bùi Ngọc Thiết Công ty WNC 
15 20187040 Nguyễn Văn Phong  IEM16B  Công ty WNC 
16 20187035  Vũ Nhật Minh IEM16B 
17 20187042 Nguyễn Trung Thắng IEM16B
18 20187049  Phạm Lương Anh Tuấn  IEM16B
19 20187051 Võ Thị Hoàng Yến IEM16B
20 20176314 Lê Thị Ngọc Ánh  IEM16B
21 20187017 Nguyễn Đức Hải IEM16B
22 20187024  Phạm Minh Khôi  IEM16B
23 20170323 Đinh Thị Dung QLCN K62
24 20170401 Nguyễn Thị Oanh QLCN K62