Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Thông tin cho sinh viên chính quy

Thông tin cho sinh viên chính quy

Thông tin cho sinh viên chính quy 20/04/2016
Thông báo về việc triển khai thực hiện công tác Sĩ quan dự bị năm 2014

Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu về công tác Sĩ quan dự bị năm 2014. Đề nghị tất cả NAM sinh viên đang làm ĐATN hoặc KLTN trong học kỳ 20132 tập trung tại Hội trường C2 vào lúc 8h00 ngày Thứ 2 (28/04/2014) để nghe tuyên truyền về Công tác Sĩ quan dự bị năm ... Chi tiết →

Thông tin cho sinh viên chính quy 20/04/2016
Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học... Chi tiết →

© SEM