Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Thông tin khoa học

Thông tin khoa học

Thông tin khoa học 11/12/2019
The 7th International Conference on Emerging Challenges “Management in the Digital Evolution”

On December 5-6th, 2019, Hanoi University of Science and Technology, The University of Danang – University of Economics, VNU University of Economics and Business, National Economics University and AVSE Global (France) organized the 7th International Confe... Chi tiết →

Thông tin khoa học 05/07/2019
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế ICECH 2019

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế ICECH 2019... Chi tiết →

Thông tin khoa học 23/05/2019
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH LẦN THỨ 36 VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH LẦN THỨ 36 VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI... Chi tiết →

Thông tin khoa học 09/08/2017
ĐỊA CHỈ TRA CỨU DANH SÁCH CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ THUỘC DANH MỤC ISI

Viện Kinh tế & Quản lý xin giới thiệu địa chỉ tra cứu danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI (với các nhóm SCI, SCIE, SSCI và AHCI) và danh mục Scopus để các bộ môn, cán bộ, giảng viên tham khảo, lựa chọn gửi công bố khoa học... Chi tiết →

Thông tin khoa học 07/03/2017
THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG TIẾN SỸ VÀ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU TẠI ÁO DÀNH CHO CÁN BỘ TRƯỜNG ĐHBKHN

Thông báo lần 2 của phòng HTQT về chương trình học bổng tiến sỹ và hỗ trợ nghiên cứu tại Áo năm 2017... Chi tiết →

Thông tin cho sinh viên chính quy 21/02/2017
THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO

Chủ đề: Hội thảo về ứng dụng cách mạng công nghệ và gọi vốn sớm cho dự án khởi nghiệp... Chi tiết →

Thông tin khoa học

© SEM