Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện

Thông tin cho sinh viên chính quy 14/06/2019
THÔNG BÁO KHOÁ HỌC HÈ QUỐC TẾ VỚI SINH VIÊN WU ÁO DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ HÈ 2019

THÔNG BÁO KHOÁ HỌC HÈ QUỐC TẾ VỚI SINH VIÊN WU ÁO DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ HÈ 2019 ... Chi tiết →

Thông tin cho Nghiên cứu sinh 06/06/2019
Thư mời họp Hội đồng cấp cơ sở đánh gia luận án Tiến sĩ

Thư mời họp Hội đồng cấp cơ sở đánh gia luận án Tiến sĩ... Chi tiết →

Thông tin khoa học 23/05/2019
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH LẦN THỨ 36 VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH LẦN THỨ 36 VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI... Chi tiết →

Thông tin cho sinh viên chính quy 21/05/2019
Chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ

Chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ... Chi tiết →

Thông tin cho học viên cao học 21/05/2019
TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2019

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2019... Chi tiết →

Thông tin cho sinh viên chính quy 20/05/2019
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần 36 của Trường ĐHBKHN, phân ban Kinh tế và Quản lý

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần 36 của Trường ĐHBKHN, phân ban Kinh tế và Quản lý... Chi tiết →

Tin tức - Sự kiện

© SEM