Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện

Thông tin cho sinh viên chính quy 30/03/2017
THÔNG BÁO

Viện Kinh tế và Quản lý xin thông báo đến các em sinh viên K55 chưa hoàn thành chương trình học... Chi tiết →

Thông tin cho sinh viên chính quy 17/03/2017
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Crystal Martin ( Việt Nam) thuộc Crystal Group thông báo tuyển dụng... Chi tiết →

Hoạt động Đoàn - Hội 13/03/2017
Đại hội Đại biểu Liên Chi đoàn Viện Kinh tế và Quản lý nhiệm kỳ 2017-2019

Sáng ngày  5/3/2017, Đại hội Đại biểu Liên Chi đoàn Viện Kinh tế và Quản lý nhiệm kỳ 2017-2019 đã được diễn ra tại Hội trường KTX B6 ... Chi tiết →

Thông tin cho sinh viên chính quy 10/03/2017
THÔNG BÁO SEMINAR

Seminar thứ 2 của Giao sư Siobhan... Chi tiết →

Thông tin khoa học 07/03/2017
THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG TIẾN SỸ VÀ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU TẠI ÁO DÀNH CHO CÁN BỘ TRƯỜNG ĐHBKHN

Thông báo lần 2 của phòng HTQT về chương trình học bổng tiến sỹ và hỗ trợ nghiên cứu tại Áo năm 2017... Chi tiết →

Thông tin cho sinh viên chính quy 02/03/2017
THÔNG BÁO VỀ THỦ TỤC LÀM BẰNG TỐT NGHIỆP

Các em sinh viên đã đăng ký KLTN kỳ 20161 và 20162... Chi tiết →

Tin tức - Sự kiện

© SEM