Phân công hướng dẫn THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KỲ 2021.2

Ngày đăng:
26-03-2022

Phân công hướng dẫn THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KỲ 2021.2

----------------------------------

1. Ngành Quản trị Kinh doanh (CT đào tạo chuẩn)

2. Ngành QTKD - VUW

3. Ngành Quản lý Công nghiệp

4. Ngành Tài chính Ngân hàng

5. Ngành Kế toán

6. Ngành Kinh tế Công nghiệp

7. Ngành Logistics và QL chuỗi cung ứng (EM-NU)

*** Lưu ý:

- Thời gian dự kiến bảo vệ báo cáo TTTN từ ngày 6-10/6/2022: cụ thể sẽ thông báo sau.

- Các em sinh viên cần nhanh chóng liên lạc với GVHD để triển khai.

*** Danh sách xem tại: https://drive.google.com/drive/folders/1gjHr0HvWFxJuqV13WeH_2zjQqcNF6Xak?fbclid=IwAR3SNtZ2Pp7nVH4d9pfsHsqbRPQFfItASXMVbz7JaIx0VsJ85hJJZwdcy4Q