Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa/Viện lần thứ 38, năm 2021 (Phân ban Kinh tế & Quản lý)

Ngày đăng:
18-05-2021

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa/Viện lần thứ 38, năm 2021 (Phân ban Kinh tế & Quản lý)

--------------------

️Sau một thời gian triển khai “Tháng sinh viên nghiên cứu khoa học ĐH Bách khoa Hà Nội lần thứ 38”, Hội nghị Sinh viên NCKH cấp Viện sẽ tổ chức vào:

️Viện KT&QL xin trân trọng thông báo và kính mời tất cả các Thầy/ Cô và các bạn sinh viên quan tâm tham dự Hội nghị.

#SEM #SVNCKH