Lịch bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp - kỳ 20202 Bảo vệ trực tuyến qua MS Teams

Ngày đăng:
05-07-2021

1. Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH
Thời gian: từ 8h00, ngày 14.7. 2021
Số lượng Hội đồng: 06
Danh sách xem tại đây: https://bit.ly/36azFId

2. Ngành KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Thời gian: từ 8h00, ngày 16.7. 2021
Số lượng Hội đồng: 03
Danh sách xem tại đây: https://bit.ly/3jK63ZV

3. Ngành KẾ TOÁN
Thời gian: từ 8h00, ngày 14.7. 2021
Số lượng Hội đồng: 03
Danh sách xem tại đây: https://bit.ly/3yBNbAT

4. Ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Thời gian: từ 8h00, ngày 13.7. 2021
Số lượng Hội đồng: 04
Danh sách xem tại đây: https://bit.ly/2UZ7DNg

5. Ngành QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
Thời gian: từ 8h00, ngày 16.7. 2021
Số lượng Hội đồng: 04
Danh sách xem tại đây: https://bit.ly/2THCAoV


Lưu ý: Viện sẽ add các bạn vào MS Teams theo Hội đồng ngành, nên các bạn chú ý theo dõi Teams nhé. Có vấn đề gì các bạn liên hệ với GVHD hoặc Thầy Lân, 0989889203 để được hỗ trợ.

Chúc các em bảo vệ thành công và đạt kết quả cao!