Hoãn nộp bản cứng KLTN, kỳ 20202

Ngày đăng:
19-07-2021

Do diễn biến Covid-19 phức tạp, lịch nộp bản cứng KLTN với sinh viên vừa bảo vệ sẽ hoãn lại vào cuối tháng 8. Lịch cụ thể Viện sẽ thông báo sau.