Monash Webinar Series

Ngày đăng:
16-03-2022

Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách Khoa Hà Nội được Đại học Monash (Australia) (Top 60 global university ranking) công nhận và chuyển tiếp theo hình thức 2,5 năm + 1, 5 năm cho 3 chương trình dành cho sinh viên đại học chính quy ngành:
  • Phân tích kinh doanh
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Kế toán
Đại học Monash tổ chức chuỗi webinar trong năm 2022 để cung cấp thông tin cho các sinh viên quan tâm đến chương trình chuyển tiếp. Webinar gồm 2 phần:
Session A: 'Discover Monash Business School'
Session B: 'Pre-Departure to Monash Business School'
 
Để có thể tổ chức vào thời gian phù hợp với các bạn sinh viên, các bạn hãy đăng ký theo link sau:(link: https://monash.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eo2TiyE0wa6jJc2) trước Thứ 5, ngày 24/3/2022.
Hy vọng chuỗi webinar sẽ cung cấp các thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên quan tâm đến chương trình chuyển tiếp