Trang chủ
Đào tạo
THÔNG TIN CHUNG
Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Không gian làm việc và trang thiết bị của Viện được bố trí tại các phòng thuộc Tầng 2 và Tầng 3 của tòa nhà C9 - Trường ĐHBK Hà Nội.

Sơ đồ chỉ dẫn các Bộ môn và Trung tâm của Viện Kinh tế và Quản lý:

Khu vực Văn phòng Viện và các Bộ môn được bố trí trên 2 tầng của tòa nhà C9 (Tầng 2 - Các Bộ môn; Tầng 3 - Văn phòng Viện và Ban lãnh đạo Viện). Ngoài ra, Viện còn có một phòng Hội thảo tại tầng 2 - phòng 205 và một phòng họp được bố trí tại tầng 3 nhà C9.

(Cập nhật ngày 29/10/2015)

 

© SEM