Đàm Quang Hùng

      Ông Đàm Quang Hùng sinh năm 1976 là cựu sinh viên Khóa 36 ngành Quản trị doanh nghiệp Khoa Kinh tế và Quản lý (nay là Viện Kinh tế và Quản lý) Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

     Sau khi tốt nghiệp, ông Hùng về làm tại Công ty TNHH Cơ Kim Khí Sơn Hà (nay là CTCP Quốc tế Sơn Hà), hiện là ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

 

 

© SEM