Dương Quang Thành

      Ông Dương Quang Thành sinh năm 1962 là cựu sinh viên Khóa 1979-1984, tốt nghiệp ngành Kinh tế Năng lượng năm 1984 tại Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (nay là Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội).

     Sau khi tốt nghiệp, ông Thành về làm việc tại Viện Năng lượng từ năm 1984-1994; Từ năm 1997-2007 ông làm Trưởng Ban kế hoạch EVN; Từ năm 2007 đến tháng 3/2015 ông giữ chức Phó tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam; Từ tháng 3/2015 đến nay là Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Một vài cảm nghĩ về Viện Kinh tế và Quản lý và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội:

Về Viện Kinh tế và Quản lý:

Sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Viện đã đạt được một số thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phục vụ sản xuất kinh doanh và hợp tác quốc tế. Viện đã có một vị thế vững mạnh trong Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trong xã hội và quốc tế. Nhờ đội ngũ các thầy cô, cán bộ giảng dạy có trình độ cao và đầy tâm huyết, mà các thế hệ sinh viên nói chung và cá nhân tôi nói riêng đã được trang bị những hành trang kiến thức cơ bản, vững chắc, tạo thêm lòng tin và tiền đề quan trọng để đảm nhận những trọng trách công việc sau này.

Hy vọng rằng Viện Kinh tế và Quản lý sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quí báu của các thế hệ đi trước, xây dựng Viện ngày càng phát triển bền vững.

 

Về Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội:

Với bề dày truyền thống gần 60 năm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã luôn hoàn thành sứ mạng của mình là đem lại cho xã hội và cộng đồng các lợi ích với chất lượng tốt nhất từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ, góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn an ninh quốc phòng và phát triển Hệ thống Giáo dục Đại học Việt Nam.

Trong xu thế hội nhập và phát triển của thế giới, Trường ĐHBK Hà Nội không ngừng đổi mới về cách thức quản lý, điều hành; cải tiến chương trình đào tạo, hiện đại hóa cơ sở vật chất… để từng bước bắt nhịp được với sự phát triển như vũ bão của nền giáo dục toàn cầu.

Thật tự hào vì mình đã từng được đào tạo và trở thành Kỹ sư kinh tế dưới mái trường giàu truyền thống ĐHBK Hà Nội. Sau này khi đã trang bị cho mình được một hành trang kiến thức thực tế tại doanh nghiệp, tôi đã quay trở lại và hoàn thành luận án Tiến sỹ kinh tế của mình tại trường dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các thầy cô và các đồng nghiệp.

 

© SEM